سس ها

درباره سس ها

سس از واژگان فرانسوی است که ریشه لاتین دارد و در اصل سالسوس نام دارد به معنی نمک زده یا نمک سود است.در آشپزی سس صرف نظر از دو گروه کلی سرد و گرم، به چاشنی ها یا به موادی گفته می شود که گاه رقیق و شل و به طور کلی نیمه مایع یا جامد هستند و مکملی برای سرو غذا به شمار میروند وبا انواع سالاد و ساندویچ ها مصرف می شوند، یا گاهی در زمره مارینادها قرار میگیرند و روی مواد ریخته شده یا برای خواباندن مواد و تهیه و طبخ آنها مورد مصرف قرار می گیرند . به طور کل از سس ها برای اضافه کردن طعم و مزه و نرم کردن یا حتی تزئین غذا هم استفاده می شود .

سس ساشه

مایونز کم چرب

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

فرانسوی

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

کچاپ تند

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

هزار جزیره

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

مایونز کم چرب

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

فرانسوی

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

کچاپ تند

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

هزار جزیره

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

مایونز 

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

مایونز 

با چربی کاهش یافته

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

کچاپ

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ساشه

رنچ

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

مایونز

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

مایونز کم چرب

چربی کاهش یافته

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

کچاپ

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد

 

سس ظرفی

رنچ 

وزن محصول : ۲۰ گرم

تعداد در کارتن : ۲۵۰ عدد