درباره ما

شعار فودلند :

کیفیت جهانی ذائقه ایرانی

ماموریت ما :

  • عرضه محصولات باکیفیت برتر وباقیمت مناسب
  • ایجاد امکانات لازم جهت سهولت دسترسی مشتری به کالا
  • تعامل مستمر با مشتریان بمنظوراستفاده ازنظرات مصرف کنندگان درجهت بهبود کیفیت ونوآوری
  • حضوردرسفره ای به گستردگی ایران وبازارکشورهای منطقه وجهان

چشم انداز :

مدیران وکارکنان شرکت توسعه بازاردماوندجهت کسب افتخار رضایت مندی مشتریان خود ، بااعتقاد قلبی تعهد می نمایند تمام توان خودراجهت نیل به اهداف تعیین شده شرکت معطوف داشته وباتولید وعرضه محصولات باکیفیت،استاندارد و سالم، علاوه بررفع نیازتغذیه ای مصرف کنندگان ، ایمنی وسلامت آنها رانیز تامین نموده وبااستفاده ازپرسنل مجرب وامکانات وزیرساخت های فراهم کالاهای خودرابه نحومطلوب وباسهولت کامل دراختیارمشتریان قراردهند.

درباره ما :

برند فودلند باهدف تولید وعرضه محصولات غذایی سالم در بخش های مختلف صنایع غذائی و برای تمامی مصرف کنندگان درسنین مختلف توسط گروه سرمایه گذاری توسعه تجارت بین الملل دماوند ایجاد گردید.
ازمحصولات تولید شده تحت برند فودلند می توان به انواع کنسروتن ماهی، انواع شور،ترشی ،کنسروحبوبات وسبزیجات ،پنیرپیتزا وسیب زمینی فرنچ فرایز اشاره کرد.

اهداف :

 • استفاده ازمواد اولیه باکیفیت و سالم جهت حفظ وارتقاء کیفیت تولیدات
 • بهبود مستمر کیفیت محصولات ، نوآوری وتوسعه محصول
 • حضورگسترده درتمامی فروشگاههای زنجیره ای وپخش های استان ها
 • حضور در بازارهای جهانی و منطقه خاورمیانه
 • زمینه سازی برای تولید وعرضه محصولات فرامنطقه ای باتوسعه همکاری باشرکتهای معتبرجهانی
 • ایجاد پوشش و امکانات لازم جهت تسهیل دسترسی مشتریان به محصولات
  تعامل مستمر با مشتریان به منظور بهبود در محصول و نوآوری در آن