ترشی  و شور

درباره ترشیجات و شور

تهیه ترشی‌جات و شوری جات سابقه طولانی دارد و یک روش نگهداری مواد غذایی بدون نیاز به یخچال می‌باشد. این روش معمولاً به منظور ذخیره مواد غذایی در طی فصولی از سال که امکان دسترسی به مواد غذایی تازه نمی‌باشد (مانند زمستان) به کار می‌رود و می‌توان از این طریق انواع میوه و سبزی را نگهداری نمود. همان‌گونه که می‌دانید در فرآیند تهیه این‌گونه محصولات از نمک و انواع اسیدهای متداول خوراکی استفاده می‌شود و بعد از طی یک دوره تخمیر با استفاده از ارگانیسم‌های لاکتوباسیل، فرآورده آماده مصرف می‌شود.

زیتون

شور فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

ترشی

مخلوط فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

ترشی

سیر مروارید فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

خیار شور

ممتاز فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

خیار شور

ویژه فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

مخلوط

شور فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

ترشی

لیته فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

ترشی

بندری فودلند 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

زیتون

شور ویژه 

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

ترشی

سیر فودلند

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

 

خیار شور

درجه یک فودلند

وزن محصول : ۶۷۰ گرم

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد